Ang pagdating ng islam


Nang sumapit na siya sa BORNEO ay ibinalita ni DATU PUTI ang kanilang karanasan.Bunga po nito higit na maraming pang mga taga BORNEO ang naakit na magpunta dito sa PILIPINAS at ang iba po ay mas pinili na lang pong tumira sa PILIPINAS.Petsa ng Kamatayan: Oktubre 22, 1906Siya ay isa sa mga unang Muslim lider sa pandayan friendly relasyon sa Espanya sa pamamagitan ng pag-sign isang kapayapaan kasunduan sa 1737.Siya binagong ang Sulu Code ng Batas at naghanda ang Arabic-Sulu vocabularies para sa lahat ng Muslim pari.Siya tumangging sumuko sa Amerikano, preferring upang luhuran ang isang Filipino opisyal sa 1913.Kilala bilang raha Buayan, siya ang pinuno ng Upper Valley ng Cotabato at ang kinikilala lider ng Maguindanaos sa 1900s.Ang kanyang kapatid na lalaki Djimbagan ay nakunan sa Fort Serenaya at pagkatapos ay ginamit bilang prenda sa puwersa siya sa pagsuko, ngunit hindi siya nag-ani. Sapagkat kung inyo po talagang tutuklasin ayon na rin sa kasaysayan ng PILIPINAS ito po nakatala hanggang sa ngayon. Ito pong aking pagpapahayag ay hindi lang po ito kinthang isip lang.Siya ay naka-sign ng isang kasunduan ng kapayapaan sa Espanya sa 1878.

Petsa ng Kamatayan: 1880Siya ay patuloy na Datu Ali ng paglaban sa American patakaran sa Cotabato matapos Ali ng kamatayan sa 1906.

Bakamat pong ito ay hindi ayon sa katotohanan, sapagkat sila po ay mabibilang sa tinatawag na "ANIMIST" o yaong mga sumasamba po lahat halos ng mga bagay na nilikha maliban po sa Dakilang Limikha.


Ang pagdating ng islam comments


  • ANG KASAYSAYAN ANG ISLAM SA PILIPINAS - ANG KAPAYAPAAN profil de paulette60

    paulette60

    Ang katotohanang kasaysayan ng Islam sa. Ibig kong sabihin ay kung ano ang talinong mayroon sa atin na ginagamit natin pagdating sa material na mga.…
  • Ano ang Islam, mga Haligi at Paniniwala? - Islam sa Pilipinas profil de paulette60

    paulette60

    Ang arabik na salitang ‘Islam’, ay nangangahulugan ng kusang pagsuko sa kalooban ni Allah at pagsunod sa Kanyang mga kautusan.…